Zorg om de bij

Help, het gaat niet goed met de bijen

Bijen hebben een onmisbare rol in de biologische keten. Ze zorgen voor de bestuiving van allerlei gewassen, bloemen en bomen. Nu hebben de bijen het over bijna de hele wereld zwaar. De bijensterfte neemt toe en wetenschappers onderzoeken wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn. Men is het er in ieder geval over eens dat het gaat om een combinatie van oorzaken.

De belangrijkste zijn:
1. Chronische blootstelling aan bestrijdingsmiddelen waardoor ze verzwakken en gevoeliger worden voor ziekten.
2. Te weinig of te eenzijdig stuifmeelaanbod door grootschalige landbouw en verstedelijking. Bijen hebben naast honing als energiebron ook stuifmeel nodig als eiwit- en vitaminebron. Een tekort aan stuifmeel of eenzijdig stuifmeel (van slechts een enkele plant) leidt ook tot verzwakking van de gezondheid.
3. Verzwakte bijen zijn vatbaarder voor ziekteverwekkers, zoals de Varroamijt. Maar daarnaast schijnt straling van GSM's en andere bronnen ook een rol te spelen en helpt de vergrijzing van de imkers ook niet mee.

Tijd voor actie

Overal in de wereld wordt aan de bel getrokken over de zorgelijke situatie van de bijen. Door bijenclubs, wetenschappers, natuurorganisaties, stadsbesturen. Wie even op internet googelt, komt veel actuele informatie tegen over onderzoeken naar oorzaken, maar ook over acties met kleine en grotere oplossingen. Bijenhotels, bloemenstroken, imkercursussen...

Bij-vriendelijk boodschappen doen

Vanuit Estafette Odin willen we graag samen met u een klein, positief steentje bijdragen aan een betere bijenstand. Dat doen we natuurlijk al door elke dag te kiezen voor producten uit een bij-vriendelijke, gevarieerde landbouw, zonder gebruik van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. Maar daarnaast hebben we een Bijenfonds opgericht, van waaruit we het imkeren op biologische en biologisch-dynamische bedrijven actief vanuit Estafette Odin gaan ondersteunen.

Wat kunt u doen?

Net als de Odin-imker kunt op allerlei manieren kleine, positieve steentjes bijdragen aan een betere bijenstand. Bijvoorbeeld door te kiezen voor producten uit de bij-vriendelijke biologische en biologisch-dynamische landbouw waar geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden en waar aandacht is voor natuur op en om het bedrijf. Maar ook door te zorgen voor bloemetjes en bloeiende struiken in uw tuin. Of met een kleine bijdrage voor het werk van de Odin-imker, zodat hij nog meer bijen kan gaan verzorgen. Want reken maar uit: als 100 mensen allemaal 5 euro bijdragen aan de Odin-imkerij, zorgen ze samen voor kast nummer 19, 20 of 21...


Wilt u het werk van de Odin-imker financieel ondersteunen?

Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL 69 RABO 0 175862141
van Stichting Odin Imkerij o.v.v. Odin-imkerij. 

Daarnaast kunt u ook een fiscaal aftrekbare schenking doen via ons fonds bij de IONA Stichting. U kunt uw bijdrage in dat geval overmaken op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40 (Triodosbank)
BIC: TRIONL2U

T.n.v. Iona Stichting, Amsterdam
O.v.v.  Stichting Odin-imkerij

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!